CANTARILE SFINTEI LITURGHII PDF

Model – Tradițional XVII. lei Add to cart · ___o. Model – Tradițional XVI. lei Add to cart.

Author: Meztitilar Nat
Country: Liechtenstein
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 23 October 2013
Pages: 283
PDF File Size: 5.7 Mb
ePub File Size: 13.40 Mb
ISBN: 924-8-89897-647-2
Downloads: 17150
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshushakar

Published on Oct View Download D Doam – ne mi-Iu – ie – fe. Doam – ne mi – Iu – ie- te Doam- ne mi-iu-ie – te.

Doam-ne mi-iu-ie – te. Ti – e Doam ne.

A Romanian Orthodox Liturgy Score

Cnd lucrarea a fost trimis la Editura Institutului Biblic pen-tru tipar. Prea Fericitul Printe Patriarh T e o c t i s t a dispus fomiarea unei comisii care, sub conducerea noastr, mina s analizeze i s mbogeasc aceast antologie de cntri bisericeti.

Comisia a fost for-mat din uraitorii profesori de muzic: Sehastian Barhu-Bucur, profesor la Academia de muzic religioas din Bucureti, cel care cu acordul autorului principal al acestei Antologii Pr. Moldoveanua adugat, n transcriere pe ambele notaii muzicale, mai multe cntri psaltice, Pr.

Marin Velea i Pr lector univ. Acestora li s-a alturat Pr Prof. Comisia a ana-lizat – n mod critic – ntregul coninut al acestei antologii, propus iniial de Pr. Nicu Moldoveanu i a avut grij, cu aceeai rigoare, ca materialul nou adugat s fie fidel creaiei protopsalilor romni. Accep-tarea ntregului coninut, ca i a tuturor corecturilor i sugestiilor opor-tune, de ctre toi membrii comisiei, a dus n final la realizarea lucrrii de fa pe care o ncredinm tipaiului, spre a fi folosit, att la stran i n colile teologice, ct i n toate aciunile de cercetare i valorificare a acestui tezaur cultural-artistic romnesc.

XX i Sfint al Lui. Doam-ne mi – Iu – ie – te.

Doam -ne mi – Iu- ifi – te. M – ri – re Ta – t – lui i Fi-u-lui i Sfn – tu-luiDuh. Bi – ne – cu-vn-tat V-eti, Doam – ne. La Rusalii I Mn – fu -ie – fe – ne ‘pre noijfin-gf – ie – fo – ru-le bu – ne, pre Mn – fu – ie – fe-ne pre noi, Mn -g – ie – fo ru-le bu – ne, pre Cel ce cu tru – pul Teai rs-tig – nit, pre Fe ri – ci fi cei fl-nMnzi i n -se – fafi de drep – fa – fe, c a – ce – ia se vor s-fu-ra.

  DATAFORTRESS 2020 PDF

M ca a – ce – ia se vor s-fu-ra. Fe – ri – citi f – c – to – rii de pa – ce, dta pre Dum-ne-zeu. Andantino i Hris – tos a n – vi – at din mori, cu moar tea. Moderato m a la Hris-tos. Melodie uni formizat r V Doam-nejmh-fu – ie pre cei bl – ne cre-din -cioi! Popescu – Pasrea s. Doam-nejfnn-tu – ie Andante te pre cei. UZI pre noi, ne a – uzi, i ne a – uzi pre noi, l ne a – uzi pre- noi, pre noi. Ci n Hris – fos v-afi bo i Ci n Hris tos.

JX o ma nm. V Ooam ne mi –! Ucam -ne mi -! D, Doam-ne, Doam 5 g rJ.

cantarile sfintei liturghii – Legătoria de lux ,,Sfântul Antim Ivireanul”

Moderoh Doam – ne mi – Iu – ie – te. Doam-ne mi- Iu-ie – fe.

V le p dm. Doam – ne j. Scintei Doam – ne. D, Doam – ne. Andant ino dup A. Andante Si du – hu – kji tu. Popescu-Pasarea ne – se cu. Cu ra t Fe-cioa r. Ns – c -toa re. Moderato i cu Du – hui tu. Doam – ne Melodie uni formizat V. Bi – ne – cu – vn – fati pre Dom nul toa te pu i te- lor Lui. Popescu – Pasarea dupa N. Nu va na – daj – du – ifi spre bo – ieri, spre ce voi f i.

Cantarile Sfintei Liturghii Notatie Lineara Si Psaltica

Doi ne -lui, na – dej ze – ul lui. Dom nul dez – lea – ga pre r r -‘V J J hra-n ce – lor fl-mnzi. Dom nul ri – di – c pre cei. Si oa – ne, n neam. In zi – ua a – ce – ia vor n -foar-ce n p-mn – ful lor. Dom – nul dez lea – g ce d hra – n ce lor fl-mnzi. Ti – e, Doam ne. Fe – ri citi. Pn – chi pu im. Popescu – Pasrea dup A. Popescu – Pasarea 1 dupa A. Pann Ci Adagio W nei Ta. Dum ne ze ul nos tru, VI ne sa se i tru.

  EL CANTO DE LAS BALLENAS DYAN SHELDON PDF

cantarile sfintei liturghii in piele – Legătoria de lux ,,Sfântul Antim Ivireanul”

Phn d ce q. O – sfitei fn – fru cei de sus! A -min, a – mm. TI Dum – ne zeu. A vem ca – tre Dom – nul.

C[ l cu Du — hui Tu. O sa – na. Sfnf Sfnf Dom nul Sa – va – of. Sa -t j Sfnt Sfnt. O – sa na Ce lui din ‘nl ti me. V cA, Fre Ta ti. Cu vred ni – ci e. Pre Ti V ne Te la -s: Crezul Ml – ta pa cil, jerf fa la m T J dei.

J sa V -v-v na. A vem ca cu du hui fu. A – vem sfkntei -tre Dom nul. Popescu-Pasarea, dup Nectarie Frimu A. A – vem c fre Dom nul. P’ W Tre – i mei cei. Pre fi – ne lihurghii.

Ce ea ce efi. Ce Dum-ne – ze u – lui nos 3? Te m – rim. Dum ne V -zeu. Dum ne – zeu. Ce ea ce eti lui. F – t pre Duw ne – zeu-ne. Dum ne zeu fe m – rim. Cu a sfinteei Dum-ne zeu: Cel ne ca put, Hris- toSj. Dum – ne – zeu. Cel mai XX na te. Fi ul Ta t lui.